Hidroizolējošie materiāli


Ūdeni aizturošs hidroizolācijas materiāls momentālai strūklojošu spiediena sūču apturēšanai.

 

 

APRAKSTS.

Sausais maisījums; sastāv no īpaša cementa, kvarca smiltīm ar konkrētu granulometriju, patentētām aktīvajām ķīmiskajām sastāvdaļām.

 

PIELIETOJUS.

Momentāna spiediena sūču likvidācija betona, ķieģeļu, akmens konstrukcijās. Pielieto apstākļos, kad ūdens citus materiālus izskalo līdz to sacietēšanai.

 

ĪPATNĪBAS.

Raksturīgs īss sacietēšanas laiks (40 sek.), spēja izplesties cietēšanas procesā. Atsevišķos gadījumos iespējams izmantot zem ūdens.

 

 

Tehniskie parametri

 

N.p.k.
Raksturlieluma nosaukums
Vērtība/apraksts
Mērīšanas metodes
1
Ārējais izskats
Pelēkas krāsas birstošs pulveris, kurā nav piciņu un mehānisku piejaukumu
ТУ 5745-001-77921756-2006
2
Mitrums, pēc masas, %, ne vairāk kā
0,6
ТУ 5745-001-77921756-2006
3
Sacietēšanas laiks, min:
sākums, ne agrāk kā
beigas, ne vēlāk kā

1
4

ТУ 5745-001-77921756-2006
4
Vaļīgā materiāla blīvums standarta nesablīvētā veidā, kg/m³
 

1050±50

ТУ 5745-001-77921756-2006
5
Saķeres ar betonu stiprums, МPa, ne mazāk kā
2,0
ТУ 5745-001-77921756-2006
6
Materiāla ūdensnecaurlaidības marka, ne mazāk kā
W16
ТУ 5745-001-77921756-2006
7
Spiedes stiprība, МPa

24 stundas

7 diennaktis

28 diennaktis

6,0
14,0
17,0
ТУ 5745-001-77921756-2006
8
Materiāla salizturība, cikli, ne mazāk kā
F 300
ГОСТ 10060.0-95
9
Ultravioletais starojums
Neietekmē
St. СЭВ 5852-86
10
Pielietojums: virsmas temperatūra, °С, ne mazāk kā
+5
ТУ 5745-001-77921756-2006
11
Klājuma ekspluatācijas temperatūra, ºС
Atbilstoši betona ekspluatācijas normām (no -80 līdz +400ºС)
ТУ 5745-001-77921756-2006
12
Materiāla uzglabāšanas apstākļi
Telpās ar jebkādu mitrumu temperatūrā no -80 līdz +80º С
ТУ 5745-001-77921756-2006
13
Materiāla garantētais uzglabāšanas laiks, mēneši, ne mazāk kā
18
ТУ 5745-001-77921756-2006