Hidroizolējošie materiāliHidroizolācijas piedeva betona maisījumiem būtiskai betona ūdensnecaurlaidības, salizturības un stiprības rādītāju uzlabošanai.

 

 

APRAKSTS.

Sausais maisījums; sastāv no īpaša cementa un patentētām aktīvajām ķīmiskajām sastāvdaļām.

 

PIELIETOJUMS.

Salikto un monolīto betona un dzelzsbetona konstrukciju/izstrādājumu pilnapjoma hidroizolācija betonēšanas/izgatavošanas etapā.

 

ĪPATNĪBAS.

Pielietojot hidroizolācijas piedevu «Penetron Admiks» (betona pirmējās aizsardzības formas veidā), nav nepieciešama konstrukcijas/izstrādājuma papildu hidroizolācija pēc stiprības iegūšanas. Materiāls tiek pievienots betona maisījumam tā sagatavošanas laikā. Pielietojot materiālu «Penetron Admiks», tiek novērsta ūdens sūkšanās cauri betona struktūrai ar poru un plaisu platumu līdz 0,4 mm. „Penetron Admiks” lietošana ir efektīva pat liela hidrostatiskā spiediena apstākļos. Pielietojot piedevu «Penetron Admiks», tiek palielināta betona ūdensnecaurlaidība, salizturība un stiprība, kā arī tiek nodrošināta tā izturība pret sulfātiem. Pielietojot materiālu «Penetron Admiks», tiek nodrošināta betona aizsardzība pret agresīvām vidēm: skābes, sārmi, notekūdeņi un gruntsūdeņi, jūras ūdens. Betons ar piedevu «Penetron Admiks» iegūst izturību pret karbonātu, hlorīdu, sulfātu nitrātu u.tml. iedarbību, kā arī pret baktēriju, sēnīšu, ūdenszāļu un jūras organismu iedarbību. Betons saglabā visas iegūtās hidroizolācijas un stiprības īpašības pat intensīvas radioaktīvās iedarbības apstākļos.

 

«Penetron Admiks» ir savietojama ar citām piedevām (plastificējošām, pretsasalšanas u.tml.), kuras parasti pielieto, veicot betonēšanas darbus. Materiāla „Penetron Admiks” darbības pamatā ir divi principi: reakcijas cietā stāvoklī un šķidrumu virsmas spraiguma spēki.
Materiāla „Penetron Admiks” aktīvās ķīmiskās sastāvdaļas, kuras ir vienmērīgi sadalītas pa betonu visā tā apjomā, izšķīstot ūdenī, reaģē ar kalcija un alumīnija jonu kompleksiem, dažādiem metālu oksīdiem un sāļiem, kuri ir betona sastāvā. Šo reakciju rezultātā rodas kompleksāki sāļi, kuri spēj reaģēt ar ūdeni un veidot nešķīstošus kristālhidrātus. Šo kristālu tīkls aizpilda kapilārus, mikroplaisas un poras ar platumu līdz 0,4 mm. Līdztekus tam kristāli kļūst par betona struktūras daļu.
Ar nešķīstošajiem kristāliem aizpildītie kapilāri, mikroplaisas un poras nelaiž cauri ūdeni, jo sāk darboties šķidrumu virsmas spraiguma spēki. Kristālu tīkls, kurš aizpilda kapilārus, novērš ūdens filtrāciju pat liela hidrostatiskā spiediena apstākļos.
Betons ar piedevu «Penetron Admiks» kļūst ūdensnecaurlaidīgs un iegūst spēju «pašatjaunoties», vienlaikus saglabājot tvaikcaurlaidību.

 

 

Тehniskie parametri

N.p.k.
Raksturlieluma nosaukums
Vērtība/apraksts
Mērīšanas metodes
1
Ārējais izskats
Pelēkas krāsas birstošs pulveris, kurā nav piciņu un mehānisku piejaukumu
ТУ 5745-001-77921756-2006
2
Mitrums, pēc masas, % ne vairāk kā
0,6
ТУ 5745-001-77921756-2006
3
Betona ar piedevu ūdensnecaurlaidības markas palielinājums, pakāpes, ne mazāk kā
3
ТУ 5745-001-77921756-2006
4
Betona spiedes stiprības palielinājums pēc apstrādes, salīdzinot ar sākotnējo, %, ne mazāk kā
10,0
ГОСТ 10180-90
5
Vaļīgā materiāla blīvums standarta nesablīvētā stāvoklī, kg/m³

1100±50

ТУ 5745-001-77921756-2006
6
Betona ar piedevu salizturības palielinājums, cikli, ne mazāk kā
100
ГОСТ 10060.1-95
7
Betona izturība pret skābju šķīdumu iedarbību pēc apstrādes: HCl, H2SO4
Izturīgs
St. СЭВ 5852-86
8
Betona izturība pret sārmu iedarbību pēc apstrādes: NaOH
Izturīgs
St. СЭВ 5852-86
9
Betona izturība pret gaišo un tumšo naftas produktu iedarbību pēc apstrādes
Izturīgs
St. СЭВ 5852-86
10
Ultravioletais starojums
Neietekmē
St. СЭВ 5852-86
11
Lietošana dzeramā ūdens tilpnēs
Pieļaujama
Higiēnas sertifikāts ТУ 5745-001-77921756-2006
12
Skābums lietošanas vidē, pH
No 3 līdz 11
St. СЭВ 5852-86
13
Ekspluatācijas temperatūra, °С
Atbilstoši betona ekspluatācijas normām (no -80 līdz +400ºС)
ТУ 5745-001-77921756-2006
14
Materiāla uzglabāšanas apstākļi
Telpās ar jebkādu mitrumu temperatūrā no -80 līdz +80º С
ТУ 5745-001-77921756-2006
15
Garantētais materiāla uzglabāšanas laiks, mēneši, ne mazāk kā
18
ТУ 5745-001-77921756-2006