Hidroizolējošie materiāli


Dziļi impregnējams hidroizolācijas materiāls būtiskai ūdensnecaurlaidības palielināšanai un mitruma kapilāras caurplūšanas caur betonu novēršanai.

 


 

APRAKSTS.

Sausais maisījums; sastāv no īpaša cementa, kvarca smiltīm ar konkrētu granulometriju, patentētām aktīvajām ķīmiskajām sastāvdaļām.


PIELIETOJUMS.

No markas M150 vai no augstākas markas cementa un smilšu maisījuma izgatavotu salikto un monolīto betona un dzelzsbetona konstrukciju, virsmu un apdares segumu pilnapjoma hidroizolācijai. Papildus tam materiāls «Penetron» tiek izmantots kopā ar materiālu «Penekrit», lai novērstu kapilāro piesūci, ja ir traucēta horizontālā hidroizolācija starp betona pamatiem un sienu. Kā palīgmateriāls «Penetron» tiek lietots plaisu, šuvju, savienojumu, salaidumu, piedurvietu, komunikāciju pievades vietu hidroizolācijai, lietojot kopā ar materiālu «Penekrit», kā arī spiediena sūču likvidēšanai, lietojot kopā ar materiālu «Peneplag» vai «Vaterplag».

 

 

ĪPATNĪBAS.

«Penetron» klāj uz rūpīgi samitrinātas betona konstrukcijas virsmas jebkurā pusē (iekšējā vai ārējā) atkarībā no ūdens spiediena virziena (pozitīva vai negatīva). Lietojot materiālu «Penetron», tiek novērsta ūdens sūkšanās cauri betona struktūrai, kurā esošo plaisu platums ir līdz 0,4 mm. Materiāls ir efektīvs pat liela hidrostatiskā spiediena apstākļos. Lietojot materiālu «Penetron», tiek nodrošināta betona aizsardzība pret agresīvām vidēm: skābes, sārmi, notekūdeņi un gruntsūdeņi, jūras ūdens. Betons, kurš ir apstrādāts ar materiālu «Penetron», ir izturīgs pret karbonātu, hlorīdu, sulfātu, nitrātu u.tml. vielu iedarbību (2. pielikums), kā arī pret baktēriju, sēnīšu, ūdenszāļu un jūras organismu iedarbību. Betona iegūtie hidroizolācijas un stiprības rādītāji saglabājas pat intensīvas radioaktīvās iedarbības apstākļos. Lietojot materiālu «Penetron», tiek paaugstināta betona salizturība un stiprība, kā arī izturīgums pret sulfātiem. Uzmanību! Plaisu, šuvju, savienojumu, salaidumu, piedurvietu, komunikāciju pievades vietu hidroizolācijai ir lietojams šuvju hidroizolācijas materiāls «Penekrit» (12.2), bet spiediena sūču apturēšanai – materiāli «Peneplag» vai «Vaterplag» (12.4).

 

Tehniskie parametri

 

N.p.k.
Raksturlieluma nosaukums
Vērtība/apraksts
Mērīšanas metodes
1
Ārējais izskats
Pelēkas krāsas birstošs pulveris, kurā nav piciņu vai mehānisku piemaisījumu
ТУ 5745-001-77921756-2006
2
Mitrums, pēc masas, %, ne vairāk kā
0,6
ТУ 5745-001-77921756-2006
3
Sacietēšanas laiks, min:
sākums, ne agrāk kā
beigas, ne vēlāk kā

40
90

ТУ 5745-001-77921756-2006
4
Vaļīgā materiāla blīvums tipveida nesablīvētā stāvoklī, kg/m³

1200±50

ТУ 5745-001-77921756-2006
5
Betona ūdensnecaurlaidības pakāpes palielināšanās pēc apstrādes, ne mazāk kā

4

ТУ 5745-001-77921756-2006
6
Apstrādātā betona spiedes stiprības palielināšanās attiecībā pret sākotnējo, %, ne mazāk kā

10,0
ТУ 5745-001-77921756-2006
7
Betona salizturības palielināšanās pēc apstrādes, cikli, ne mazāk kā

100
ГОСТ 10060.0-95
8
Betona izturība pret skābju šķīdumu iedarbību pēc apstrādes: HCl, H2SO4

Izturīgs
St. СЭВ 5852-86
9
Betona izturība pret sārmu iedarbību pēc apstrādes: NaOH

Izturīgs
St. СЭВ 5852-86
10
Betona izturība pret gaišo un tumšo naftas produktu iedarbību pēc apstrādes
Izturīgs
St. СЭВ 5852-86
11
Betona izturība pret gamma starojumu ar intensitāti 3000 Мrad pēc apstrādes
Izturīgs

 
ПТО «Прогресс» slēdziens
Nr. 22/26 no 06.05.03.
12
Ultravioletais starojums
Neietekmē
St. СЭВ 5852-86
13
Lietošana dzeramā ūdens tvertnēs
Pieļaujama
ТУ 5745-001-77921756-2006
14
Skābums lietošanas vidē, pH
no 3 līdz 11
St. СЭВ 5852-86
15
Pielietojums: virsmas temperatūra, °С, ne mazāk kā

+5
ТУ 5745-001-77921756-2006
16
Ekspluatācijas temperatūra, ˚С
Atbilstoši betona ekspluatācijas normām (no -60 līdz +130ºС)
ТУ 5745-001-77921756-2006
17
Materiāla uzglabāšanas apstākļi
Telpās ar jebkādu mitrumu temperatūrā no -80 līdz +80º С
ТУ 5745-001-77921756-2006
18
Materiāla garantētais uzglabāšanas laiks, mēneši, ne mazāk

18
ТУ 5745-001-77921756-2006