Hidroizolējošie materiāli


Ūdeni aizturošs hidroizolācijas materiāls ātrai strūklojošu spiediena sūču apturēšanai.

 

 

APRAKSTS.

Sausais maisījums; sastāv no alumināta cementa, kvarca smiltīm ar konkrētu granulometriju, patentētām aktīvajām ķīmiskajām sastāvdaļām.


PIELIETOJUMS.

Ātra spiediena sūču likvidācija betona, akmens, ķieģeļu konstrukcijās. Pielieto apstākļos, kad ūdens citus materiālus izskalo līdz to sacietēšanai.


ĪPATNīBAS.

Raksturīgs īss sacietēšanas laiks (3 min.), spēja izplesties. Nepieciešama papildus apstrāde ar materiālu «Penetron»
Materiālu „Peneplag” un „Vaterplag” darbības pamatā ir to spēja momentāni nodrošināt saķeri, mijiedarbojoties ar lielu ūdens spiedienu, kā arī vienlaicīgi izplesties.

 

 

Тehniskie parametri

 

N.p.k.
Raksturlieluma nosaukums
Vērtība/apraksts
Mērīšanas metodes
1
Ārējais izskats
Pelēkas krāsas birstošs pulveris, kurā nav piciņu un mehānisku piejaukumu
ТУ 5745-001-77921756-2006
2
Mitrums, pēc masas, %, ne vairāk kā
0,6
ТУ 5745-001-77921756-2006
3
Sacietēšanas laiks, min:
sākums, ne agrāk kā
beigas, ne vēlāk kā

2
5

ТУ 5745-001-77921756-2006
4
Vaļīgā materiāla blīvums standarta nesablīvētā stāvoklī, kg/m³
1150±50

ТУ 5745-001-77921756-2006
5
Materiāla ūdensnecaurlaidības marka, ne mazāk kā
W14
ТУ 5745-001-77921756-2006
6
Spiedes stiprība, МPa
24 stundas
7 dienas
28 dienas

6,0
10,0
16,0
GOST 10180-90
7
Materiāla salizturība, cikli, ne mazāk kā
F200
GOST 10060.0-95
8
Ultravioletais starojums
Neietekmē
St. СЭВ 5852-86
9
Pielietojums: virsmas temperatūra, °С, ne mazāk kā

+5
ТУ 5745-001-77921756-2006
10
Klājuma ekspluatācijas temperatūra, ºС
No -80° līdz +400°
ТУ 5745-001-77921756-2006
11
Materiāla uzglabāšanas apstākļi
Telpās ar jebkādu mitrumu temperatūrā no -80 līdz +80º С
ТУ 5745-001-77921756-2006
12
Materiāla garantētais uzglabāšanas laiks, mēneši, ne mazāk kā
18
ТУ 5745-001-77921756-2006